Wie zijn wij

De huidige Oranjevereniging Eefde heeft zich ten doel gesteld de festiviteiten in Eefde rondom Koninginnedag en de jaarlijkse dorpsfeesten te organiseren. Oranje staat daarbij nog steeds symbool voor een groot saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. Iets dat er in een dorp als Eefde ieder jaar weer voor zorgt dat de zo vertrouwde Oranje- en Dorpsfeesten georganiseerd kunnen worden.

Uitgangspunt is dat er festiviteiten, ook gedurende het jaar, georganiseerd dienen te worden voor een zo breed mogelijk publiek: van 4 tot 84 jaar. Het ledenaantal van 1350 op een bevolking van 4200 mensen illustreert overduidelijk dat de Oranjevereniging "Eefde" in een behoefte voorziet.

Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging Eefde bestaat uit een team van 11 vrijwilligers dat zich met groot enthousiasme van haar taak kwijt. Per 23.06.2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

 • Peter Harmens (voorzitter)
 • ​Bas Niessen​ (vice-voorzitter)
 • Tom van Zeijts (penningmeester)
 • Karlijn Warris (secretaris)
 • Maaike Jimmink
 • Henri te Loo
 • Marian Roeterdink
 • Stephan Senkeldam
 • Eva Nijveld
 • Marliecke Allersma
 • Dion Evers (proefperiode)
 • Ronald Jansen (proefperiode)
 • Richard Dahles (proefperiode)

Naast het bestuur werken wij met diverse commissieleden en vrijwilligers. 

Vind je de activiteiten ook leuk en wil je graag een steentje bijdragen. Laat het ons weten. Neem hiervoor contact met ons op (info@oranjeverenigingeefde.nl)

 

 

Ereleden

 • Chris Wijgman (sinds 2019)
 • Martin Jimmink (sinds 2019)