UITSLAG PUZZEL PROGRAMMABOEKJE 2014

29/06/2014

PRIJSWINNAARS PUZZEL PROGRAMMABOEKJE 2014 ORANJEVERENIGING “EEFDE”

In het programmaboekje Eefdese Feesten van de Oranjevereniging “Eefde”, was ook dit jaar een puzzel opgenomen. Tot 17 juni hadden de lezers de mogelijkheid de oplossing in te sturen. Wij mochten 34 inzendingen ontvangen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging “Eefde” op donderdag 26 juni jl. vond de trekking plaats van de prijswinnaars. De uitslag was als volgt:

·         1e prijs: bloemenbon Hosta :      Mw. R. Kamphuis, Het Have 14, Eefde

·         2e prijs: bloemenbon Hosta :      Mw. A. Nijk – Beffers, Beeklaan 17, Eefde

·         3e prijs: bloemenbon Hosta :      Mw. A. Groot Roessink, Achterzoom 15, Eefde

 

Allen van harte gefeliciteerd!!

De gelukkige winnaars kunnen hun prijsje ophalen bij Yvonne Boom aan de Beeklaan 3a te Eefde.