Lidmaatschap Oranjevereniging Eefde

13/03/2015

De Oranjevereniging Eefde is een vereniging die zich inzet voor jong en oud, met als doel het dorp Eefde leefbaar te houden en waar mogelijk het samenzijn en de saamhorigheid te bevorderen door middel van diverse activiteiten door het jaar heen. Onze vereniging wordt vormgegeven door een dynamisch bestuur die onbetaald met diverse vrijwilligers alle evenemententen en dorpsfeesten organiseren. 

Lidmaatschap is voor een vereniging van levensbelang, want zonder de bijdrage van  leden komt het voortbestaan van elke vereniging in gevaar.
Daarom hebben wij als bestuur gekeken naar een nieuwe vorm van lidmaatschap, die past bij de huidige tijd. Doel is om te komen tot een systeem die duidelijk is en betaalbaar voor iedereen.
Voor een ieder die het dorp Eefde een warm hart toedraagt en het fijn vindt om sociaal betrokken te zijn, is er een passende vorm van lidmaatschap ontworpen.
Het idee is om de ledenkaart te differentiëren naar drie types: een Brons-, Zilver- en een Kroonkaart. Niet alleen onze nieuwe leden kunnen hieruit kiezen maar ook onze bestaande leden.
 
  • Met de Brons-kaart verandert er niets ten opzichte van de vertrouwde oranje lidmaatschapskaart, die u ieder jaar van ons ontvangt. U draagt de vereniging een warm hart toe. Per feest betaalt u een gereduceerd  entreetarief ten opzichte van niet-leden.  Kosten: € 5,-- p.p.
  • De Zilver-kaart geeft u, naast het lidmaatschap het hele jaar recht op vrije toegang tot alle feesten, die door ons worden georganiseerd, met uitzondering van de Seniorendag. Denk hierbij aan de Helden van Eefde, vogelschieten, feestavond en het Najaarsfeest en wat er in de toekomst mogelijk nog georganiseerd gaat worden. Deze passe-partout kost slechts  € 17,50 per jaar en geeft u als lid een voordeel van maximaal € 7,50 per jaar en voor niet-leden, die lid worden, maximaal € 12,50. Hiermee willen we het lidmaatschap van onze vereniging stimuleren.
  • De Kroon-kaart  is een passe-partout volgens het idee van “de club van 100” bij bv. sportclubs, voor personen, die ons een warm hart toedragen en ons financieel meer willen en kunnen ondersteunen dan het basis lidmaatschap. De doelstelling van de ‘Club van Kroonleden’ is: het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom Koningsdagen en Oranje feestelijke evenementen voor jong en oud binnen Eefde georganiseerd door de Oranjevereniging. Deze Kroonkaart verleent u uiteraard gratis toegang tot al onze feesten. Daarnaast zal voor deze leden een gezamenlijke en speciale activiteit worden georganiseerd; bijvoorbeeld het uitnodigen van een spreker, het bezoeken van een leuk (Koninklijk of Oranje) evenement, culinair vermaak, een gezamenlijke feestavond, etc. ·Kosten € 50,-- p.p.

De huidige leden kiezen voor één van de nieuwe lidmaatschappen. Voor alle niet leden is dit een kans om lid te worden en te komen ‘proeven’ bij een van de evenementen die voor jong en oud worden georganiseerd.

Wij als bestuur vinden het fijn om ons in te zetten voor en betrokken te zijn bij het dorp Eefde en hopen u nog vele jaren te ontmoeten op een van onze evenemententen.