Gezocht secretaris

04/12/2016

Wat verwachten wij van een secretaris?

Hoofdtaak:

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

Taken:

  • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
  • organiseert de algemene ledenvergadering
  • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
  • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
  • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende bestuursleden komt
  • geeft mutaties in verenigingsgegevens door aan de KvK
  • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
  • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen
  • houdt het archief bij
  • en andere taken die ter sprake komen

Je mag meedenken en meebeslissen over de vereniging. Je kan veel leren op het gebied van besturen, overleg en samenwerking. Je werkt mee aan geweldige evenementen voor jong en oud!

Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers die prettig met elkaar samenwerken en allen passie hebben voor de vereniging.

Mocht je vragen hebben of je aan willen melden, stuur dan een e-mail naar info@oranjeverenigingeefde.nl