Geef je op voor de kleedjesmarkt

27/03/2019

GEEF JE OP VOOR: De Kleedjesmarkt

Heb jij nog spullen die de moeite waard zijn om te verkopen en vind jij het leuk om gezellig op de kleedjesmarkt te staan? Kom dan ook op Koningsdag met je spullen naar het Triverseplein! 

Deelname aan de kleedjesmarkt is kosteloos en zal vanaf ± 13:00 uur beginnen tot uiterlijk 17:00 uur. Je kunt je opgeven tot 21 april 2019 via info@oranjeverenigingeefde.nlen vermeld hierin het volgende:

·      naam

·      adres

·      contactgegevens (naam, mailadres + telefoonnummer)

Voor meer informatie en het algemene reglement waaraan u dient te voldoen, verwijzen we u graag door naar onze site: www.oranjeverenigingeefde.nl.

Reglement Kleedjesmarkt

Beste deelnemers aan de Koningsdag in Eefde.

Op 27 april, kleurt ons Triverseplein in hartje Eefde oranje want dan is het weer Koningsdag.

Op deze dag gaan we genieten van de jaarlijkse terugkerende strijd tussen verschillende buurten. Daarnaast wordt er gezorgd voor muziek en entertainment voor jong en oud en voor de eerste keer een traditionele kleedjesmarkt.

Algemeen reglement kleedjesmarkt Koningsdag Eefde

Aan deze kleedjesmarkt kan kosteloos deelgenomen worden, dus haal alle spulletjes maar weer uit de kast, de garage en van zolder …

Om alles goed te laten verlopen, zijn er wel een aantal regels. Als iedereen zich aan die regels houdt en de aanwijzingen van de organisatie opvolgt, hoeven we alleen nog prachtig weer bij te hebben om er een fantastische dag van te maken.

·      De kleedjesmarkt begint om 13:30 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Vanaf ± 13:00 uur kunt u de plek gaan inrichten.

·      De organisatie laat alleen deelnemers toe woonachtig in Eefde.

·      Kom op tijd, meld je aan en volg de instructies die je naar vooraf toegewezen plek zullen begeleiden. Het is toegestaan de koopwaar vooraf met de auto of bestelbus, indien mogelijk, tot bij het verkooppunt te brengen. Maar niet achter of naast het verkooppunt te parkeren. Het vervoermiddel zal buiten de markt moeten worden geparkeerd.

·      Niet toegestaan is:

o   Het is niet toegestaan om binnen het gebied opstallen of andere bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder toestemming van de organisatie.

o   Gebruik van geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan.

o   Commerciële (beroeps)handel is niet toegestaan.

o   Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen, dranken, levende dieren tijdens Koningsdag te verkopen.

o   Het verkopen van (zelfbereide) etenswaren door particulieren is niet toegestaan.

o   Gasflessen en vuur(korven) zijn verboden vanwege de brandveiligheid.

o   Gokspelletjes zijn verboden.

·      Na afloop of bij vertrek van de kleedjesmarkt dienen niet verkochte spullen weer mee naar huis genomen te worden. Laat je plek netjes achter!

ᴓ LET OP! Deze markt is niet bedoeld om eenvoudig van alle grof vuil af te komen. De materialen/waren die niet verkocht zijn dien je weer mee naar huis te nemen en mogen dus niet achtergelaten worden. De organisatie zal hier streng op toezien! Voor klein vuil zijn er voldoende containers. Dit dien je zelfin de containers te deponeren.

·      Iedere deelnemer dient aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

·      Het deelnemen aan de kleedjesmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjevereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de kleedjesmarkt. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of enig letsel, die direct of indirect het gevolg zijn van het deelnemen aan de markt.

·      In niet genoemde of onvoorziene situatie beslist de organisatie van de kleedjesmarkt wat er wat gaat gebeuren.