Eefdese Senioren getrakteerd op dagje ‘Oranje en Cabaret’

09/02/2014

Vrijdag 7 februari koersten ruim 100 senioren al vroeg richting dorpshuis Het Hart om de traditionele ‘Seniorendag’ bij te wonen, georganiseerd door de Oranjevereniging “Eefde” .Om 10.00 uur opende voorzitter Klaas Bron deze feestelijke dag en heette allen van harte welkom. Zoals gebruikelijk begint deze dag met het zingen van het Wilhelmus o.l.v. de heer Frans Leupold.

Ieder jaar wordt een gastspreker van de gemeente Lochem uitgenodigd om iets te vertellen over de gemeentelijke activiteiten. Zowel voor de in januari geïnstalleerde burgemeester, de heer S.W. van ’t Erve (Sebastiaan), als voor de gasten was deze bijeenkomst een uitgelezen kans om kennis met elkaar te maken. De ‘nieuwbakken’, jonge burgemeester spoorde de aanwezigen aan om vooral aan de bel te trekken wanneer men zich zorgen maakt om zaken.  

De tweede gastspreker, de heer Lex Rutgers, traject regisseur bij LSG-Rentray, hield een boeiende lezing over de geschiedenis van 160 jaar Nederlandsch Mettray in Eefde. Dit deed hij aan de hand van veel foto’s, feiten en anekdotes.       Nederlandsch Mettray is opgericht in 1851 als een protestants opvoedingstehuis voor niet-criminele jongeren met gedragsproblemen door W.H. Suringar. Na een fusie met De Marke in 1998 werd de naam gewijzigd in Rentray. Na een fusie met de Leo Stichting Groep in 2010 werd het LSG-Rentray, en in 2013 is men stapsgewijs overgegaan naar de nieuwe naam Intermetzo.

Na zoveel interessante informatie en persoonlijke verhalen was men toe aan een korte pauze, waarbij het nuttigen van een oranjebittertje inmiddels traditie is.

Op verzoek van het publiek van de Seniorendag 2013, maakte het Brook Duo uit Markelo ook dit jaar weer deel uit van het programma. Het tweetal Gert-Jan Oplaat (alias De Weuste) en Henny Tijink (alias De Badmutse) maakt vooral muziek in de Duitse en Oostenrijkse sfeer. Het muziekgenre kan het best omschreven worden als ‘après-ski in Twents dialect. Op het Oost-Nederlandse platteland zijn ze enorm populair, zeker bij de zestig-plus-generatie. Zij staan dicht bij de mensen en weten met hun volle overgave en herkenbare volksliedjes de zaal helemaal plat te krijgen.

Tijdens de lunch in de vorm van een heerlijk stamppottenbuffet, werd een dvd getoond met Oranjefestiviteiten uit 1987/1988, destijds gefilmd door Jan Kamphuis. Altijd leuk die oude beelden die veel herinneringen oproepen!                                               Om te voorkomen dat de aanwezigen een beetje wegzakken na zo’n heerlijke lunch, werd men getrakteerd op een tweede optreden van het Brook Duo. Opnieuw gingen de voetjes van de vloer.

Vervolgens kreeg men nog een quiz voorgeschoteld. Na het tonen van een drietal korte filmpjes uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 werd een aantal vragen gesteld die men in teamverband kon beantwoorden. De teams met het meest aantal goede antwoorden mochten een klein prijsje in ontvangst nemen.

De uitsmijter van deze dag bestond uit een optreden van het cabaret duo Stormink. De hilarische verhalen, waarbij bijna het voltallige bestuur van de OVE op de hak werd genomen, zorgden voor een komisch einde van deze dag. Het tweetal maakte het een beetje goed door een applaus te vragen voor het voltallige bestuur van de OVE voor weer een fantastisch georganiseerde dag.