Donderdag 12 juni

08/06/2014

DONDERDAG 12 juni 

Organisatie Oranjevereniging ”Eefde”en Het Hart

13.30 uur          Start Kermis

20.00 uur          “Helden van Eefde” 

Zoals gebruikelijk staat op de donderdagavond “Helden van Eefde” op het             programma. De organisatie daagt wederom Eefdenaren en hun verenigingen uit om in de tent een onvergetelijke muzikale act uit te voeren die het publiek in vervoering brengt. Onder het motto: “Wie niet waagt, die niet wint”.  
De muzikale begeleiding zal opnieuw verzorgd worden door het  Harmonieorkest van Concordia Eefde, o.l.v. dirigent Jos Pijnappel.

 

BELANGRIJK: m.i.v. 2013 is de entree voor deze avond niet gratis. Het organiseren van een avond met muziek en geluid brengt hoge kosten met zich mee.Deze kosten kan de organisatie niet meer volledig zelf dragen. Derhalve heeft zij moeten besluiten tot entreeheffing over te gaan. Aan de entreeprijs is wel een verloting gekoppeld met enkele mooie (gesponsorde) prijzen;  Uw entreebewijs is tevens uw lotnummer.

Entree: tot 18 jaar gratis entree
€ 3,-- p.p. voor leden vanaf 18 jaar 
€ 5,-- p.p. voor niet leden 
 
Klik hier voor informatie over de deelnemers 2014: interviews, repetities en nog veel meer!!