Chris Wijgman en Martin Jimmink ereleden!

02/03/2019

Afgelopen decennia hebben zowel Martink Jimmink als ook Chris Wijgman zich geheel belangeloos ingezet voor de oranjevereniging. Als bestuursleden hebben Chris (30 jaar) en Martin (33 jaar) een onmisbare rol vervuld tijdens de vele activiteiten van de OVE. Reden genoeg om deze beide heren voor te dragen als erelid. Tijdens de ALV  hebben de aanwezigen unaniem ingestemd met dit erelidmaatschap. Nogmaals proficiat!