Algemene Ledenvergadering

 
 
Op VRIJDAG 25 januari 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze valt dit jaar samen met de nieuwjaarsreceptie.
 
Tijdens de vergadering zal het bestuur (financiële) verantwoording afleggen
over het jaar 2018.
 
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de Oranjevereniging “Eefde”
en vindt plaats om 20.00 uur in Het hart. U bent van harte welkom.