Algemene Ledenvergadering

 
 
Op VRIJDAG 19 januari 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze valt dit jaar samen met de nieuwjaarsreceptie.
 
Tijdens de vergadering zal het bestuur (financiële) verantwoording afleggen
over het afgelopen verenigingsjaar 2017-2018.
 
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de Oranjevereniging “Eefde”
en vindt plaats om 20.00 uur in Het hart. U bent van harte welkom.