Home

Welkom op de website van de Oranjevereniging "Eefde". De huidige Oranjevereniging heeft zich ten doel gesteld de festiviteiten in Eefde rondom Koningsdag en de jaarlijkse dorpsfeesten te organiseren.

Oranje staat daarbij nog steeds symbool voor een groot saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. Iets dat in een dorp als Eefde ieder jaar weer zorgt voor de organisatie van de zo vertrouwde Oranje- en Dorpsfeesten. Uitgangspunt is dat festiviteiten, ook gedurende het jaar, georganiseerd worden voor een zo breed mogelijk publiek: van 4 tot 84 jaar.
Het ledenaantal van ruim 1400 op een bevolking van 4200 mensen illustreert overduidelijk dat de Oranjevereniging "Eefde" in een behoefte voorziet.

Als onderdeel van de oranjebond, willen ook wij mensen winnen voor het inzicht, dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving - niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag. Kijk ook op http://www.oranjebond.nl

©2012 OV EEFDE

 

Nieuws

Programma boekje 2017

19/02/2017

We zijn druk bezig met het maken van het nieuwe programmaboekje. De bedoeling is dat het boekje in maart verspreid gaat worden onder alle inwoners van Eefde.

Koningsspelen 2017

19/02/2017

Op vrijdag 21 april organiseert de Oranjevereniging Eefde samen met de basischolen in Eefde: Villa 60 en de Bargeweide, een sportieve ochtend tijdens de Koningsspelen op de voetbalvelden van V.V. Sportclub Eefde. Ook kinderen woonachtig in Eefde die naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan zijn van harte welkom om mee te doen.

Oranjefeest: Avondspelen start op vrijdag 21 april

19/02/2017

De Avondspelen zullen in 't Hart in Eefde plaatsvinden op vrijdag 21 april.

Jaarprogramma 2017

04/12/2016

Het jaarprogramma 2017 is bekend! Zet de data al vast in je agenda.

21 april       - Koningsspelen/Avondspelen

26- 27 april - Oranjefeesten

8-10 juni     - Dorpsfeesten

14 oktober  - Lichtoptocht (najaarsfeest)

Gezocht secretaris

04/12/2016

Wat verwachten wij van een secretaris?

Hoofdtaak:

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

Taken: